Laxparasiten håller sig borta från bohuslänska vattendrag

Den går inte att se med blotta ögat, men parasiten lever på laxungar i sötvatten och för laxen kan den betyda stora problem. De årliga undersökningar som gjorts i Bohusläns vattendrag är nu klara och gav ett gott besked:
– Bohuslän har klarat sig, säger Sportfiskarnas Per-Erik Jacobsen.

Redan kund?Logga in här