Hög näringslivschef från Bohuslän får straffskatt

En högt uppsatt chef inom näringslivet som delvis är bosatt i Bohuslän får straffskatt från Skatteverket. Chefen själv hävdar att en person med ordinär utbildningsbakgrund inte kan förstå verkets regler - Skatteverket däremot menar att det är att underskatta allmänheten.