Hemvärnets viktiga roll i coronakrisen

När Folkhälsomyndigheten ber allmänheten att testa sig för covid-19 har hemvärnet i Bohuslän och Dalsland en viktig roll. Frivilliga hemvärnssoldater kör efter kartan och samlar in självtester, som människor genomfört i hemmet.