Har undersökt mikroplast i havet

Therese Karlsson vid Göteborgs universitet har studerat kusterna runtom nordvästra Europa för att se var plastpartiklarna i havet kommer ifrån.

ANNONS
|

Industriell råplast, som plastpellets, ger upphov till höga koncentrationer nära utsläppskällorna.  Men de flesta plastartiklar i havet är fragment av större plast.Det visar Therese Karlsson, forskare vid Göteborgs universitet, i en ny avhandling.

I avhandlingen har Therese Karlsson undersökt mikroplast i havsvatten, i sediment och på stränder och i ryggradslösa djur och i fisk.

– Mängderna industriell råplast som vi hittar visar att det är mycket viktigt att existerande regelverk, som exempelvis miljöbalken, tillämpas för att undvika onödigt spill av plast, säger Therese Karlsson i ett pressmeddelande.

Mycket av plastskräpet fastnar längs med stränderna eller så sjunker det. Flytande plast får snabbt påväxt av små mikroorganismer och små alger, vilket gör att även den sjunker.

ANNONS

– Flytande plast kan transporteras långt, men det är ofta högre koncentrationer nära utsläppskällan, vilket i sin tur betyder att det är mer effektivt att städa upp nära källan än längre bort, säger Therese Karlsson.

Studierna visar att majoriteten av de små plastpartiklarna är fragment av större plast.

– Därför måste vi lägga stort fokus på makroplast. Det innebär, bland annat, att vi behöver minska konsumtionen av plast samtidigt som vi förbättrar avfallshanteringsstrategier för att minska läckage och bättre ta tillvara på plast som resurs.

Viktiga källor till plastfragment är engångsartiklar, byggnadsmaterial, fiskeutrustning, kläder, plast som används i jordbruk och gummidäck.

ANNONS