Ekonomiprogrammet fortsätter vara populärt bland de som söker in till gymnasiet.
Ekonomiprogrammet fortsätter vara populärt bland de som söker in till gymnasiet. Bild: David Scherman/Alexander Ekström

Här är de populäraste gymnasieprogrammen i Bohuslän

Nu har de preliminära antagningssiffrorna släppts för 2021. Ekonomiprogrammet fortsätter vara populärt och antalet sökande elever till gymnasieskolorna i området förväntas fortsätta öka. Men antalet obehöriga elever har också ökat under det senaste året.

ANNONS
|

På torsdagen presenterades den preliminära antagningen till gymnasieskolorna i norra Bohuslän. Det är 1 185 elever som blivit preliminärt antagna till gymnasieskolorna, varav 874 elever antagits till någon av Uddevallas gymnasieskolor.

I år toppar ekonomiprogrammet som det mest populära i norra Bohuslän, följt av samhällsvetenskapsprogrammet. Av yrkesprogrammen är det fordonsprogrammet som är mest populärt.

Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla.
Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla. Bild: Edvin Bergström

– Det är en fortsatt stark efterfrågan på ekonomiprogrammet, det är en trend sedan flera år tillbaka. Vi ser också en stark efterfrågan på fordonsprogrammet. Det är väldigt positivt att efterfrågan på yrkesprogrammen är så hög, säger Uddevallas gymnasiechef Stefan Einarsson.

Av dem som sökte till gymnasieskolorna i norra Bohuslän var det 1009 elever som kom in på sitt förstahandsval, vilket motsvarar 85 procent av de antagna eleverna. Det är ungefär samma siffra som förra året.

ANNONS

Av de 874 antagna eleverna som sökte till Uddevallas gymnasieskolor hade 748 elever det som sitt förstahandsval. Enligt Uddevallas gymnasiechef Stefan Einarsson stämmer sökbilden och utfallet bra överens med gymnasieskolornas prognoser.

– Samtliga yrkesprogram kommer kunna starta med den här sökbilden, som det ser ut nu föranleder det ingen förändring i vårt utbud, fortsätter Stefan Einarsson.

Men antalet obehöriga elever har ökat sedan föregående år. 452 elever är preliminärt inte behöriga till sitt förstahandsval, vilket är en ökning med 18 elever jämfört med 2020.

– Våra elevprognoser är att vi ska öka med 400–500 elever till 2027–2028, om vi behåller vår attraktivitet. Men sen är det oroande att antalet obehöriga ökar, säger Stefan Einarsson.

Vad tror man är orsaken bakom att antalet obehöriga elever ökar?

– Det är svårt att säga, vi har sett en relativt hög andel obehöriga elever som kommer från grundskolorna och det har inte varit någon förbättring på senaste tiden. Men det är för tidigt att säga vad ökningen beror på, men jag tror att det kan bero på coronaeffekten.

Trots ökningen tycker inte gymnasiechefen Stefan Einarsson att det är en alarmerande siffra, utan menar att han hade kunnat vänta sig en ännu högre siffra som en effekt av coronapandemin.

ANNONS

– Elever som är i behov av extra stöd som inte har lika nära tillgång till sina lärare får det svårare. Men jag hade kunnat tänka mig att det ser ännu allvarligare ut än vad det gör. Det resulterar ju i gymnasieskolan att fler elever får behov av förlängda studier och att man inte kan, säger Stefan Einarsson.

Han menar också att de har en bra förberedelse att ta emot elever på de introduktionsprogrammen där de kan erbjuda kompletterande kurser och hjälp för elever som inte har full behörighet.

Preliminära antagningsbesked

Det preliminära antagningsbeskedet grundar sig på höstterminsbetygen. Det kan komma att ändras till den slutliga antagningen.

Förändringen kan bero på till exempel ökad konkurrens där sökande elevers betyg har höjts eller att antalet sökande till utbildningar har ökat. Det kan även vara elever som tidigare var obehöriga men som blivit behöriga till programmet de söker.

ANNONS