Förslaget till nya nedskärningar: inför ambulansjour

Ambulansverksamheten måste fortfarande dra sitt strå till stacken för att Nu-sjukvården ska få en ekonomi i balans. Nu ligger det ett nytt förslag till besparingar i verksamheten, tre ambulanser ska ha jour fem timmar per natt.

Redan kund?Logga in här