Fiskeriförbud införs på tio platser i Bohuslän

I morgon, fredag, får bland annat det marina skyddade området Koster- Väderöfjorden tio nya områden med totalt fiskeförbud.
– Risken är att många fiskar olagligt på fredag, säger fiskforskaren och fiskaren Sven-Gunnar Lunneryd i Strömstad.

ANNONS
|

Sammanlagt är det 43 områden längs Sveriges kust som beläggs med fiskeförbud, varav 10 är i området kring Koster-Väderöfjorden. Områdena är vardera några hektar stora, enligt Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Vi har lagt ut kartor på vår hemsida som beskriver situationen, säger utredaren vid enheten för biologisk mångfald på Havs- och Vattenmyndigheten Lena Tingström.

Områdena ligger på vatten där det sedan tidigare varit förbjudet att tråla efter räka av hänsyn till bottnarna.

Samtidigt inför man förbud mot att yrkesmässigt ta upp vilda blåmusslor i Bohuslän och utmed hela västkusten.

Skälet till förbudet är EU:s mål att skydda artrikedomen under ytan.

ANNONS

– För en del av de marina skyddade områdena inrättas EU-regler. Vi har arbetat länge med att utreda behov av fiskereglering i marina skyddade områden. Regleringarna baseras på det. I vissa områden har vi filmat och funnit tappade fiskeredskap, som visar att också de påverkar, säger Lena Tingström.

Hon bedömer att man med hjälp av detta, tillsammans med den lista över koordinater som finns i föreskrifterna kan lokalisera var förbudet träder i kraft.

Fiskaren Sven-Gunnar Lunneryd är förvånad över att protesterna från fiskare i norra Bohuslän varit så lågmälda.

– Det är inte säkert att de uppfattat situationen. Nu förbjuder man även fiske med dörj efter makrill. Detta skadar inte bottnarna och det är ju det viktiga.

Rune Nilsen på Saltö som arbetar med flera typer av fiske beklagar att fisket av både hummer, krabba och dörjfisket påverkas på ett stort område söder om Ramsö.

– Det är ju tråkigt att det blir utökat fiskestopp. Man borde ha kunnat tillåta dörjefiske. Men de säger att det hade komplicerat övervakningen och det förstår man ju förstås, säger Rune Nilsen.

Sven-Gunnar Lunneryd menar, att det totala fiskeförbudet på tio vattenområden i Koster- Väderöfjorden skapar mer irritation än det gör nytta.

ANNONS

– Varför ska kustbor som fiskar den enda fisken som kan fiskas, makrill, bli lagbrytare.

43 områden på både västkusten och östkusten kommer att beläggas med fiskeförbud från och med den 15 oktober. Tio av dessa ligger i det marina skyddade området Koster- Väderöfjorden. Ytterligare 11 rör områden längs västkusten men inget mer område i Bohuslän berörs.

Sammanlagt 23 områden längs Östersjökusten beläggs med fiskeförbud.

ANNONS