Färre blåmusslor längs kusten - marinbiologens förklaring

På västkusten har forskare vid Göteborgs universitet märkt av ett minskat bestånd av blåmusslor. Sötare vatten, fler ejdrar och mer regn är alla möjliga delförklaringar till minskningen.
– Vi ser att det är en konsekvens av klimatförändringarna, säger Susanne Phil Baden, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet.