Åtalas för fiske på förbjudet område

Åklagarmyndigheterna i Uddevalla och Göteborg stämmer var sin burfiskare i norra Bohuslän, som under den gångna hösten varit ute på djupt vatten i dubbel bemärkelse.

ANNONS
|

Båda fiskade i havet utanför Strömstad, när Kustbevakningen var ute en reguljär bevakningstur. Den ene av dem hade satt redskap för att fiska hummer inom ett fredningsområde, alltså ett område där allt fiske är förbjudet.

Fiskaren själv erkänner visserligen att det var han som satt en hummertina, men han förnekar brott och menar att händelseförloppet inte var ett brott, eftersom han saknat uppsåt och inte har varit oaktsam.

Den andre fiskare som Kustbevakningen också överraskade, yrkesfiskade med 28 kräftburar som var sammanlänkade. Problemet visade sig bli när Kustbevakningen tittat på sjökortet, att burarna var satt i ett fiskefredningsområde med namnet Kungsviksflaket.

ANNONS

Åklagaren yrkar nu att de beslagtagna burarna med linor och kätting, vakare och fiskekula förverkas för yrkesfiskaren. Värdet på utrustningen uppskattas av åklagaren till 25 000 kronor. Båda fiskarna riskerar böter. Målen har ännu inte kommit upp på agendan hos Uddevalla tingsrätt.

ANNONS