Allt fler ungdomar skadas i olyckor med A-traktorer

Sedan 2020 har antalet A-traktorer på vägarna ökat påtagligt, och så även antalet olyckor där fordonen är inblandade. I helgen förlorade nästan en ung flicka livet efter en kollision i Uddevalla.
– Mina reflektioner är att det är troligtvis inte är den sista olyckan, säger Matilda Antonsson, som var en av de första poliserna vid platsen.