Allt färre året runt-bebodda öar utan fast landförbindelse

På tio år (2010-2020) minskade befolkningen på Nordkoster med åtta personer till 118 och med 57 personer till 193 på Sydkoster. Slutsatsen i färsk statistik från SCB är att antalet bebodda öar helt utan fastlandsförbindelse blev färre i hela landet och att många öar glesade ut sin befolkning under de tio åren.