Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Bild: Lasse Edwartz
Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Bild: Lasse Edwartz

Så ska havsmiljö och biologisk mångfald förbättras

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

Havs- och vattenmyndighetens (Hav) program innehåller 14 nya åtgärder och tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Det omfattar även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet. Vissa har modifierats medan andra fortsätter oförändrade.

– Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid Hav, i ett pressmeddelande.

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. Det är det andra som beslutats enligt havsmiljöförordningen och en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det är också en uppdatering och komplettering av det första åtgärdsprogrammet som beslutades 2015.

De faktorer Hav bedömer ger störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen samt de sammanlagda effekterna av detta. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet har pågått sedan 2019. Hav har samarbetat med andra myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.

– I processen har vi också haft en viktig dialog med andra länder inom EU och inom de regionala miljökonventionerna Helcom och Ospar, säger Mats Svensson.

Alla åtgärder som riktas mot att minska miljöbelastningar bidrar till att stärka den marina biologiska mångfalden

De nya åtgärderna omfattar bland annat möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i skötselplaner eller bevarandeplaner för marina skyddade områden.

Man vill också minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma fiskeredskap, samt minska belastningen av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar.

Myndigheten vill motverka fiskerelaterat skräp genom produktutveckling av fiskeredskap, stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.

– Det är viktigt att påpeka att alla åtgärder som riktas mot att minska miljöbelastningar också bidrar till att stärka den marina biologiska mångfalden, säger Mia Dahlström, chef för Hav:s havsmiljöenhet i pressmeddelandet.

Åtgärdsprogrammet fastställdes av Hav i december 2021 och rapporteras till EU-kommissionen i början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp genomförandet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet.

Fotnot: Här kan du läsa hela åtgärdsprogrammet.