Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Lasse Edwartz

Så mår den svenska havsmiljön

"Våra havsmiljöer mår generellt sett inte bra men vi ser vissa ljusglimtar." Så presenterar Havs- och vattenmyndigheten sin bedömning av hur det står till med den svenska havsmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår. Undersökningen är en del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv. Bedömningen bygger på miljödata från åren 2011 till 2016, där man tagit i beaktande faktorer som övergödning, farliga ämnen, marint skräp och tillståndet för fisk och skaldjur.

- Våra havsmiljöer mår generellt inte så bra. Tillståndet för några marina arter är kritiskt, till exempel för torsken i Östersjön. Övergödning är också ett fortsatt stort problem även om tillförseln av näringsämnen minskar. Men vi ser vissa ljusglimtar, till exempel så mår bestånden av strömming i Östersjön och knubbsäl i Västerhavet bra och vi ser minskande halter av farliga ämnen i havsmiljön. Vi ser också en positiv trend för havskräfta, säger Mia Dahlström, enhetschef på Hav, i ett pressmeddelande.

Det som bedöms i rapporten är bland annat hur klart vattnet är, halten av miljögifter i fisk och musslor, och antalet övervintrande sjöfåglar, Rapporten innehåller också en ekonomisk och social analys kring hur havet används och vilken nytta vi har av en god havsmiljö. Bedömningen ligger till grund för det åtgärdsprogram för havsmiljön som Hav ska besluta om 2021.

- Det finns ett stort engagemang och intresse hos olika samhällsaktörer för vår havsmiljö. Det finns också en samsyn om att miljötillståndet inte är tillfredsställande och att fler åtgärder krävs för att rädda våra hav, inte bara i Sverige utan i hela EU, säger Mia Dahlström.

Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i våra hav, framför allt i Östersjön. I Västerhavet är det endast Skagerraks utsjövatten som har god miljöstatus när det gäller halten av näringsämnen, enligt Hav:s rapport.

Fisket av flera arter av fiskar och skaldjur är för stort för att vara på en långsiktigt hållbar nivå. Dessutom påverkas ekosystemet indirekt, bland annat genom att fiskarternas roll i ekosystemet påverkas och oönskade bifångster. För vissa fiskbestånd i Västerhavet är trenden positiv, bland annat för sill, rödspätta, kummel och gråsej. Även för havskräfta i Västerhavet märks en svagt positiv trend. För några bestånd i Östersjön, framför allt torsk, är situationen fortfarande kritisk.

Förutom de rena miljöaspekterna lyfter rapporten även in hur vår mänskliga verksamhet påverkas av en försämrad havsmiljö. Yrkesfiske, marin turism och rekreation är de branscher som påverkas mest negativt.

- Vi har under lång tid belastat havet för hårt och vi belastar det för hårt även idag. Därför behöver vi vända utvecklingen, säger Mia Dahlström.