Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Blåskrabban, Hemigrapsus sanguineus, är en av två asiatiska krabbarter som riskerar att slå ut strandkrabban på västkusten. Bild: Göteborgs universitet
Blåskrabban, Hemigrapsus sanguineus, är en av två asiatiska krabbarter som riskerar att slå ut strandkrabban på västkusten. Bild: Göteborgs universitet

Asiatiska krabbor hotar strandkrabban

Två invasiva krabbarter är på väg att få fäste på den svenska västkusten.
- Om de etablerar sig kan det på sikt innebära att det grunda strandnära ekosystemet kraftigt kan påverkas, säger Matz Berggren, forskare vid Göteborgs universitet.

Det handlar om två asiatiska arter, blåskrabba och penselkrabba. Laboratorieförsök visar att när bestånd av blåskrabba närmar sig den på Västkusten vanliga strandkrabban börjar den nya arten framgångsrikt konkurrera ut strandkrabban.

– Det beror på att blåskrabban kan förekomma i mycket täta populationer, upptill 300 individer per kvadratmeter, och att den i motsats till strandkrabban inte är aggressiv mot sina artfränder, säger Matz Berggren i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskarkollegorna Rikard Karlsson och Matthias Obst står Matz Berggren bakom en ny forskningsstudie vid Göteborgs universitet om invasiva krabbor.

Studien visar också, genom matematisk modellering av artens krav på miljö, hur etableringen kan se ut i ett framtida scenario.

– Spridningen kan då ske upp till norska västkusten och även in i södra Östersjön, säger Matz Berggren.

I sommar har forskare och allmänhet på flera platser längs västkusten hittat och fångat stora mängder småkrabbor av blåskrabba och penselkrabba.

– Det är ännu för tidigt att säga att krabborna har etablerat sig på västkusten, men de har tydligt haft en eller två lyckade förökningar som indikerar en möjlig etablering i en nära framtid, säger Matz Berggren.