Bekräftat: Coronavirus i Norden

Det nya coronaviruset, som har dödat minst 132 människor i Kina, har nu nått Norden. Det rapporterar Svenska Yle.

ANNONS

En kinesisk turist som isolerats på Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi i Finland bär på det fruktade coronaviruset, det rapporterar Svenska Yle.

Smittan har bekräftats av Institutet för välfärd och hälsa, THL.

– Det var väntat att viruset skulle komma via turister till Finland. Risken för att viruset sprider sig i Finland är fortfarande väldigt liten, så det finns inga skäl för oro, säger THL:s direktör Mika Salminen till Svenska Yle.

Sammanlagt ska det finnas ett 15-tal personer med misstänkta symptom i Finland. Dessa kommer, enligt Yle, att följas i 14 dygn.

– I Finland har vi en god beredskap för eventuella fall. Hälsovården och laboratorierna har färdiga modeller för hur man ska agera. Sjukhusen har en beredskap att undersöka och sköta coronavirusinfektioner under exceptionella omständigheter, säger Mika Salminen.

ANNONS

Tusentals smittade

Kinesiska myndigheter har stängt ned flera stora städer och uppemot 40 miljoner människor uppges ha ålagts med reserestriktioner sedan utbrottet i staden Wuhan.

Minst 6 000 personer i Kina har smittats, varav minst 132 hittills har dött, och viruset har spridits till en rad länder – däribland Frankrike, Tyskland, USA, Kanada, Thailand, Taiwan, Sydkorea, Singapore, Malaysia, Nepal, Vietnam, Sri Lanka, Japan, Kambodja och Australien.

Fallet i Finland är det första som bekräftats i Norden.

Smittan tros ha sitt ursprung på en marknad, i den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där det funnits levande djur. Varg, igelkott, rådjur och råttor är några av de djur som ska ha funnits på marknaden som snabbt stängdes ned av kinesiska myndigheter.

EU-medborgare ska flygas hem

Flygplatser världen runt har höjt sin beredskap och EU-kommissionen meddelade nyligen att EU-medborgare som befinner sig i Wuhan kommer att evakueras med flyg. Personer med misstänkta symptom kommer inte få någon plats på flygen.

På torsdagen ska en kommitté vid världshälsoorganisationen WHO, som har mandat att utlysa internationellt hälsonödläge, samlas. Än så länge har WHO inte ansett att situationen föranleder ett sådant nödläge.

Fakta: Coronavirus

Coronavirus är en virusgrupp som bland annat kan orsaka vanlig förkylning och lunginflammation. Det finns ett stort antal coronavirus, och så vitt man vet kan minst sju av dem smitta människor. Den lungsjukdom som brutit ut i Kina orsakas av coronaviruset 2019-ncov. Kinesiska myndigheter har bekräftat att det kan smitta från människa till människa.

Andra kända och allvarliga luftvägssjukdomar som orsakas av olika typer av coronavirus är sars och mers.

Sars (svår akut respiratorisk sjukdom) ledde 2003–2004 till en epidemi som orsakade runt 8 000 sjukdomsfall varav över 750 dog. Smittan uppträdde först i Kina men spreds till ett antal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter.

Mers (respiratorisk sjukdom från Mellanöstern) upptäcktes 2012 på Arabiska halvön. 80 procent av fallen har rapporterats från Saudiarabien. Sjukdomen orsakar svår lunginflammation och kan ge komplikationer som njursvikt. Kameler anses vara den troliga smittkällan. Mers betraktas som dödligare men mindre smittsamt än sars. Dödligheten anges till 35 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO

ANNONS