Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En avdelning med tio platser på Beatebergsgården föreslås nerlagd, enligt ett utkast från socialnämndens arbetsutskott. Bild: Lasse Edwartz
En avdelning med tio platser på Beatebergsgården föreslås nerlagd, enligt ett utkast från socialnämndens arbetsutskott. Bild: Lasse Edwartz

Avdelning föreslås stänga

För att klara av de stora investeringar Strömstad kommun gör för närvarande måste alla kommunala förvaltningar spara och effektivisera sin verksamhet 2019.

– Kommunen har som mål att minska utgifterna med cirka tre procent, eller 25 miljoner kronor, nästa år, säger ekonomichef Carsten Sörlie.

– Det beror inte på dålig ekonomi eller ineffektivitet, men de stora investeringar vi gör nu ställer nya krav på oss om att hitta möjliga besparingar. Det har vi inte behövt göra tidigare.

Eftersom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens mest kostnadskrävande verksamheter är det inom de områdena de största nedskärningarna föreslås.

För socialnämndens del handlar sparkravet ännu så länge bara om ett arbetsutkast, som behandlades på arbetsutskottets möte i augusti.

Ett av de mest omfattande förslagen som diskuterades på mötet var att tills vidare stänga en avdelning, svarande till tio platser, på Beatebergsgårdens omvårdnadsboende i Skee.

Det har under flera år varit mellan fem och tio platser lediga på äldreboendet för att brukare tackat nej till erbjudandet om att flytta dit, och därför föreslår arbetsutskottet nu den här besparingen.

På grund av kommande pensionsavgångar räknar man med att inte behöva säga upp någon personal.

Förslaget beräknas spara fem miljoner kronor.

Genom att dra ner på bemanningen på kommunens samtliga demens- och somatikavdelningar föreslås förvaltningen spara ytterligare tre miljoner.

Ett nytt arbetssätt som går under namnet PPP (praktisk professionell planering) förväntas motverka att nedskärningen orsakar oro och stress hos personalen, skriver nämnden i förslaget.

Ett annat besparingsförslag är att minska hemtjänstens beredskap på Koster nattetid. Mellan klockan 20.00 och 08.00 föreslås ingen kommunal hemtjänstpersonal finnas på plats på Koster. Den som är i behov av hjälp ska istället ringa 112. Det skulle spara 100 000 kronor.

Socialnämndens ordförande Anna-Lena Carlsson (C) kommenterar att förslaget endast ska ses som en analys för att få veta vilka besparingar som är möjliga att göra.

– Inga politiska beslut är fattade, det beror på vilken budgetram nämnden får inför 2019, säger hon.

Nämndens andre vice ordförande Leif Andersson (S), deltog inte i beslutet att skicka förslaget vidare till nämnden.

BUN föreslås spara lika mycket som socialnämnden, vilket Strömstads Tidning återkommer till i en kommande artikel.