Användning av stirlingmotorer skapar arbetstillfällen i Västsverige

Azelio har investerat en miljard kronor för att möjliggöra produktion av förnybar energi dygnet runt oavsett väderförhållanden. Tekniken ska säkerställa billig ström till hushåll och lokala företag i solrika delar av världen med sämre elnät. Men kan även ta emot el från andra förnybara energislag. Inom ett par år ska serieproduktion i gamla Volvofabriken inledas.