Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Nya regler för familjeåterförening på gång

Snart får fler typer av flyktingar rätt att ta hit sin familj. Migrationsverket räknar med att de nya reglerna gör att 8 400 fler kommer till Sverige de närmaste tre åren. Helt rimligt, och viktigt ur integrationssynpunkt, tycker migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Det här kommer inte leda till någon ny flyktingkris, säger Morgan Johansson om att reglerna för anhöriginvandring ska bli mer generösa.

- Mindre än tre tusen om året är inte så mycket sett till det stora hela, säger han och påminner om att Sverige tog emot 10 000 asylsökande i veckan under flyktingkrisen 2015.

Just nu jobbar justitiedepartementet med en lagrådsremiss som ska lämnas till riksdagen i vår. Tiden är knapp, eftersom den tillfälliga, skärpta lagen löper ut den 19 juli.

"Skapat andrum"

S, MP, C och L är överens om att förlänga den tillfälliga lagen i två år och samtidigt ändra reglerna för familjeåterförening. Alternativt skyddsbehövande ska få samma rätt att återförenas med sina familjer som flyktingar har. Det handlar framför allt om syrier som kom hit efter den 24 november 2015, då reglerna skärptes.

- Vi pratade då om att skapa oss ett andrum, så att vi klarar att ta hand om dem som kommer – och det är precis det vi har gjort, säger Morgan Johansson.

I en preliminär bedömning till justitiedepartementet räknar Migrationsverket med att 8 400 fler så kallade anknytningsärenden kommer att beviljas 2019–2021, än med dagens striktare regler.

Fler familjer kom

Det är inte troligt att alla de runt 20 000 som fått tillfälligt uppehållstillstånd i kategorin alternativt skyddsbehövande de senaste åren kommer att ansöka om familjeåterförening. Med familj menas i det här sammanhanget den allra närmaste kärnfamiljen. Dit hör till exempel inte vuxna syskon.

- Alla som har kommit har inte familj i sina hemländer, säger Morgan Johansson.

- När vi stramade åt blev effekten också att fler åkte med hela familjen, även om det blev svårare, jobbigare, och kanske farligare.

Partier och ministrar brukar motivera de skärpta asylreglerna med att Sverige inte kan ha mer generösa regler än andra länder i Europa. Men Migrationsverket gör bedömningen att mer generösa regler för anhöriginvandring får begränsad effekt. Runt 1 000 fler asylsökande per år räknar man med kommer att välja Sverige som asylland på grund av detta.

En förklaring är att den skärpta lagen i stort blir kvar, bland annat med tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. En annan orsak är gränskontrollerna.

Direktiv på gång

När den tillfälliga lagen sjösattes fick den hård kritik från flera remissinstanser för att beredningen var slarvig. Även C och L hörde till kritikerna.

Men när lagen nu förlängs finns inga planer på att åtgärda bristerna. En mer genomgripande genomgång av migrationspolitiken ska i stället göras i en bred parlamentarisk kommitté.

- Vi skriver på direktiven nu, och den ska vara på plats under våren, säger Morgan Johansson.