Urskogen är hotad – om femtio år kan Sverige vara helt utan

Om femtio år kan Sveriges sista urskogar vara ett minne blott. Ulrika Ervander och hennes forskarkollegor har inventerat några av Sveriges sista urskogsartade skogar.
– Det var en otrolig upplevelse. Det är verkligen ett privilegium att få uppleva dessa skogar, säger hon.