STOCKHOLM  20181012Portionspåsar i snusdosa.Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090
STOCKHOLM 20181012Portionspåsar i snusdosa.Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090 Bild: Claudio Bresciani/TT

Stor studie slår fast: Snusare har ökad risk att dö i förtid

Snus ser ut att vara betydligt mindre harmlöst än man tidigare trott. I en ny stor studie ses en ökad risk att dö i förtid för snusare.
– Det går att se att snusarna dör tidigare i nästan alla kategorier av dödsorsaker som vi har studerat, säger Marja Lisa Byhamre, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

ANNONS
|

Studien beskrivs som den största i sitt slag och är en avhandling från Umeå Universitet. Den består i sin tur av data från fyra tidigare svenska studier. Totalt ingår nästan en kvarts miljon kvinnor och män i underlaget. I en av studierna syns en ökad risk att dö i förtid på 28 procent för snusare, jämfört med icke-snusare.

Marja Lisa Byhamre har i sin avhandling vid Umeå Universitet undersökt hälsoriskerna med snus.
Marja Lisa Byhamre har i sin avhandling vid Umeå Universitet undersökt hälsoriskerna med snus. Bild: Umeå Universitet

Tidigare forskning om snusets hälsoeffekter har varit spretig, men pekat mot en generell ökad dödlighet för snusare, och även av hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Hjärt-kärlsjukdomar och ”övriga orsaker” stod för de flesta dödsfallen i den nu aktuella studien, och även dödligheten i cancer var lite högre bland snusarna. Eftersom snusande tidigare varit associerat med lägre utbildning och inkomst, vilket i sig är riskfaktorer för ohälsa, har man i studien tagit hänsyn till så kallade socioekonomiska faktorer.

ANNONS

– Skillnaden kvarstår även när man tar hänsyn till övriga levnadsvanor och socioekonomiska faktorer, säger Marja Lisa Byhamre i pressmeddelandet.

Orsakerna till att snusare har ökad risk att dö i förtid har studien inget bra svar på. Man kunde inte finna något tydligt samband mellan snusning och andra kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som övervikt, högt blodtryck eller typ 2-diabetes. Däremot kunde man se att snusarna hade lägre nivåer av D-vitamin i blodet vilket i andra studier har kopplats till en lång rad negativa hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdomar, depression och för tidig död.

Bland de snusande männen såg man också en något högre halt av testosteron, vilket också ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

– Det återstår att ta reda på mer om på vilket sätt som snus orsakar ökad dödlighet och om riskerna kan förebyggas. Men helt klart är att snus inte är ofarligt, även om cigarettrökning givetvis är ännu värre, säger Marja Lisa Byhamre.

ANNONS