Så säkrar du matförrådet om krisen kommer

Idag ska vi ha beredskap att klara vår mat- och vattenförsörjning själva för minst en vecka. Men hur klarar vi en kris på flera månader? En undersökning visar att många kommuner kommer ha slut på mat redan efter en vecka – och värst är det för de 15 kommunerna runt Stockholm och Göteborg.