Strömstads bibliotekarier har en boktips-spalt i Strömstads Tidning. Den här gången tipsar Eva Bejhed om den franska författaren Amélie Nothombs självbiografiska roman Underkastelsens sötma.
Strömstads bibliotekarier har en boktips-spalt i Strömstads Tidning. Den här gången tipsar Eva Bejhed om den franska författaren Amélie Nothombs självbiografiska roman Underkastelsens sötma. Bild: Marita Adamsson

Vasst och roligt om att bli helt tillintetgjord

Boktipset från biblioteket är den här gången skrivet av Eva Bejhed. Hon har läst Amélie Nothombs självbiografiska roman Underkastelsens sötma.

ANNONS
LocationStrömstad||

Amélie Nothomb: Underkastelsens sötma.

Översättning från franskan: Gabriella Ekbom. Utgiven 2003 av Isell & Jinert. Originalets titel: Stupeur et tremblements, 1999.

Amélie Nothomb, franskspråkig belgiska, har som diplomatdotter född 1966, vuxit upp i många olika länder. Hon kom att beundra Japan, allt det japanska, och hennes högsta önskan som vuxen var att bli anställd hos ett välkänt japanskt storföretag. Till sin stora glädje lyckas Amélie Nothomb också med just detta!

Hennes självbiografiska debutroman utkom 1999 i Paris och på svenska 2003 och handlar – i koncentrerad form – om ett års fullständig förnedring och tillintetgörande hos detta företag.

ANNONS

Amélie Nothomb skriver vasst, roligt och välformulerat. Läsaren får gå vid hennes sida och följa med på denna "vandring" mot den ultimata förödmjukelsen och till slut – genom publiceringen av boken – upprättelse och erkännande. En ursäkt hade varit på sin plats.

Inledningsvis verkar "allt" fungera mycket bra. Amélies glädje och lycka är påtaglig. Hon dyrkar sin chef och arbetsledare och vill inte inse att det är just hon, hennes "vägvisare", vän och förtrogna, som är den som gör anställningen hos företaget till ett alltmer förnedrande helvete.

Med sylvassa repliker och djupt känd inlevelse visar författaren på de djupa skillnader som råder i företagsklimatet i Japan kontra det västerländska samhället. Liksom på de strategier för överlevnad hon tar till och så småningom får sin revansch genom.

Den korta romanen är en pärla! Ett koncentrat, en studie i hatiskhet och tillintetgörande. En krock mellan olika livsstilar, inställningar, förhållningssätt och förväntningar.

Berättandet är präglat av exakthet och koncentration.

Här finns ämnen för samtal och diskussioner: kvinno- och mansroller, arbetsfördelning, hierarkier, umgängesseder, livshållning.

Underkastelsens sötma är klassad som roman men den har starka självbiografiska inslag, är baserad på Amélie Nothombs egna, djupt kända upplevelser och erfarenheter.

Den svenska titeln är mycket väl vald!

ANNONS

Läs boken - det är ett omskakande nöje!

ANNONS