Vitlycke museum i  Tanums världsarv.
Vitlycke museum i Tanums världsarv. Bild: Marita Adamsson

Stora donationer lyfter Vitlyckes bibliotek

Vitlyckemuseet har fått två stora bokdonationer till sitt bibliotek. Museets bibliotek blir därmed unikt i norra Europa när det gäller litteratur om hällristningar, bronsålder och yngre stenålder, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

ANNONS
LocationTanumshede|

Boksamlingarna kommer från två hällristningsexperter: museets tidigare chef och bibliotekarie, hällristningsforskaren Lasse Bengtsson, som också grundade Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar, samt från Kristian Kristiansen, professor i arkeologi vid Göteborgs Universitet och Initiativtagare till databasen SHFA, Svenskt hällristningsforskningsarkiv.

Det var Lasse Bengtsson (1952-2019) som byggde upp biblioteket på museet i Tanums världsarv. Före de bägge donationerna bestod det av cirka 100 hyllmeter litteratur. Nu tillkommer Lasse Bengtssons egna 20 hyllmeter, framför allt litteratur om bronsåldern och hällristningar men också om annan arkeologi.

Kristian Kristiansens donation består av cirka 76 hyllmeter böcker om hällristningar, bronsålder och yngre stenålder men också litteratur om arkeologisk teori och metod, samt en stor samling böcker med bred arkeologisk tematik. Böckerna innehåller också många av Kristiansens egna noteringar.

ANNONS

Det gör att vi har ett fantastiskt uppdaterat och relevant referensbibliotek

I dag är Lars Strid ansvarig för Vitlyckemuseets bibliotek.

– Jag skulle säga att donationerna betyder allt för museet. Det gör att vi har ett fantastiskt uppdaterat och relevant referensbibliotek för den egna verksamheten, som också kommer att göras tillgängligt för studenter, forskare och hällristningsintresserad allmänhet, säger han.

Läs också:

Vitlycke öppnar med äggjakt och hällristningsbingo

Världsarvet utomhus - museum med coronatrumf

Så ska hällristningarna räddas för framtiden

Ett liv i hällbildsforskningens tjänst

ANNONS