Sankta Barbara halshöggs för sin kristna tro

Det svänger om Sankta Barbara. I Skees altarskåp presenteras Barbara i en S-formad rörelse, ett typiskt gotiskt stildrag. Håret är långt och ännu inte klippt. Barbara är jungfru och guldkronan hon bär visar på kunglig börd.