Plantbyte och insektsvandring under trädgårdsdag på Skagerack

Fler bin, mer blommor och några nya plantor. I helgen anordnades en trädgårdsdag om insekter och mycket är på gång i Strömstad för att öka den biologiska mångfalden.
– När man får veta hur allt hänger ihop blir får man ofta en helt annan förståelse för naturen och arter, säger artspecialisten Niklas Franc.