Osäkerhet om regionbidrag till Strömstads kultur

Coronaosäkerhet hänger över tre av Strömstads tyngsta kulturarrangemang. Såväl Lokstallet som Winter Word Festival och Kosterhavs­festivalen står på regionens lista över projekt som beviljas ekonomiskt stöd – men ”under förutsättning att Folkhälso­myndighetens rekommenda­tioner och den tillfälliga lagstiftningen gällande begränsningar av allmänna sammankomster upphävs senast 2021–02–01”.