Natur och människa i samspråk

Solen flödar över Kosters Trädgårdar. Sensommarens frukt och grönsaker mognar. Här trängs besökarna, men när jag ­söker mig ur trädgården och in mot skulpturparken blir det folktomt.