Musikern Mäbe från Strömstad släpper sina dagböcker

När Corona-pandemin bröt ut försvann lusten, möjligheten och inspirationen till ny musik för artisten Mäbe. I stället började han skriva dagbok. Vardagsskildringarna från ett nedstängt Strömstad kommer nu ut i bokform.