Litteraturfestivalen Winter word festival i Strömstad upphör

Med undantag för detta år har Winter word festival anordnats i Strömstad sedan många år. Nu meddelar kulturchefen Tove Meyer att det inte blir någon mer gång i kommunens regi.
– Vill någon annan ta över så välkomnar jag det, säger Tove Meyer.