Lennart Didoffs sista – att läsa stilla och långsamt

Ytterligare en liten bok med Lennart Didoffs bilder och tillhörande korta filosofiska texter ligger på mitt bord. Det har blivit några stycken under årens lopp. Men detta är den sista.