Lässugna i strid ström på bokreans första dag i Strömstad

Redan innan bokhandeln slog upp portarna på måndagen fanns bokköparna på plats under bokreans första dag.