Kulturskolans chefer: ”Vi vet inte vilka konsekvenser det här får”

Turbulensen kring danselevernas kommande lokalflytt har varit stor och berörda lärare befarar att flera elever kan tvingas mista sin plats. Kulturskolans chefer bemöter nu kritiken, men poängterar samtidigt att processen måste ha sin gång. – Vi vet inte än vad konsekvenserna blir, säger verksamhetschef Malin Westling.