Kulturskolan bjöd in till sagoäventyr

Lärare från kulturskolan höll musiksagostund för förskolebarn i aulan på Strömstiernaskolan.