Janne Schaffer: ”Koster är en unik oas i Sverige”

Det var fullt till brädden när Janne Schaffer uppträda under lördagen i Koster Kyrka. En av de mindre scenerna han uppträtt på sett till svängrum, men icke desto mindre betydelsefull.
– Varenda spelning är precis lika mycket värd, det spelar ingen roll, säger Janne Schaffer.