Jan Rusth har försett Strömstadsborna med musik i snart 50 år

Redan som tolvåring sommarjobbade Jan Rusth bland instrumenten i sin fars musikaffär. Föga visste han väl då att han som 64-åring fortfarande skulle arbeta kvar. I dag är Rämjes på Karlsgatan en raritet i sig och ägaren är nominerad till Marita Adamssons musikpris.