"Jag är full av berättelser – egna och andras"

"Smockadoll ger ut poesi. Mestadels översatt poesi. Och prosa ibland." Så står det på förlagets hemsida. Nu har det givit ut prosa. Bland 2022 års tidiga nyheter finns Strömstadsförfattaren Sveza Dacevas kortberättelser, samlade under titeln Vindens gröna hieroglyfer.