Här har människor vistats sedan mer än 5000 år

Väster om Blomsholm i en dalgång mellan lodräta klippväggar vid Nedre Färingen har människor funnits under stenålder, bronsålder och järnålder. Efter sig har de lämnat bland annat kokgropar, en pilspets av skiffer och keramikskärvor.

Redan kund? Logga in här