Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fyren på Nordkoster öppen 22 augusti

Söndag 22 augusti visas Nordkosters norra fyr för besökare som en av många öppna fyrar under Internationella fyrdagen, som i själva verket är två, 21 och 22 augusti. Ursholmen är i år inte öppen på fyrdagen, på grund av fyrplatsen är uthyrd. Men 5 september anordnar Gröna Mötesplatser en utfärd med visning av Ursholmen.

På Nordkoster kommer Göran Lyth från föreningen Fyrens Vänner Nordkoster att bjuda in till norra fyrtornet, som han en gång tog initiativ till att restaurera och förse med ny lanternin.

Ursholmens fyrplats hade öppet förra året, men i år var platsen redan bokad för bröllop när datum för fyrdagen fastställdes. Däremot kommer Gröna Mötesplatser att ordna utflykt till Ursholmen 5 september med guidning och information om både kulturhistoria och den nya solcellsanläggning på Ursholmen, som ska minska beroendet av gasol.

– Vi kan passa på att ha ett öppet hus då och göra det möjligt att också få gå upp i fyren, säger nationalparkens chef Anders Tysklind.

Ursholmens fyrar ersatte Nordkosters 1891
Ursholmens fyrar ersatte Nordkosters 1891

Gröna Mötesplatser är ett samarbete mellan Ekoparken i Strömstad, Göteborgs universitet, Naturum Kosterhavet, Studieförbundet Vuxenskolan och Strömstads kommun, som ordnar olika föredrag och aktiviteter för att sprida kunskap om ett hållbart samhälle.

Nordkosters tvillingfyrar tändes 1850 med ersattes redan 1891 av fyrarna på Ursholmen, eftersom fyrarna på Kosterbonden (Högen) på Nordkoster stod så högt att de kunde misstolkas som stjärnor och inte syntes i dimma.

Fyra norska båtar förliste i vattnen kring Koster 1888 och redan tidigare hade det kommit kritik mot Kosterfyrarnas höga placering. Beslut fattades om att i stället bygga nya fyrar på Ursholmen.

Av fyrvaktarbostäderna på ängen nedanför fyrarna på Koster finns i dag bara husgrunder kvar, men bland de ideella krafterna i föreningen Kosterhavets Vänner finns förhoppningar och planer på att återställa bebyggelsen som den en gång så ut. Ritningar finns uppsatta längs den stensatta vägen uppför berget till fyrarna.

Husgrunderna efter fyrvaktarbostäderna finns kvar på Nordkoster, på ängen nedanför fyrberget.
Husgrunderna efter fyrvaktarbostäderna finns kvar på Nordkoster, på ängen nedanför fyrberget.

Södra fyren tillhör fortifikationsverket och är inhägnad. Den norra håller öppet på Internationella fyrdagen.

Läs om internationella fyrdagen 2020:

Här stod alltid en bädd redo för skeppsbrutna