Författaren Sture Allén är död

Författaren, språkvetaren och professorn Sture Allén har avlidit. I över 40 år var han också ledamot av Svenska Akademien.
– Det är ett väldigt ledsamt besked, säger Akademiens nuvarande ständige sekreterare Mats Malm.

ANNONS
|

Den populäre svenske språkforskaren och professorn Sture Allén är död.

När han 1980 valdes in i Svenska Akademien efterträdde han Carl Ivar Ståhle på stol nummer 3. I mer än fyrtio år förblev han ledamot av Akademien, och dess ständige sekreterare åren 1986 till 1999.

– Det är ett väldigt ledsamt besked, säger Akademiens nuvarande ständige sekreterare Mats Malm som med värme minns sin kollega.

– Han blev väl nästan synonym med svenska språket. Han hade en fantastisk förmåga att berätta om språket, förklara vad som var roligt och intressant och varför det är viktigt att vårda det och ta hand om det.

ANNONS

Känd även för tv-tittarna

Redan under 1980-talet blev Sture Allén känd för den bredare allmänheten då han hade en stående programpunkt i SVT:s ”Godmorgon Sverige”, under ledning av Fredrik Belfrage. Där svarade han på tittarnas frågor om det svensk språket. Senare framträdde han också i tv-program som ”På ren svenska” och ”Språkligheter”.

Han är författaren till ordboken Svensk ordlista och även initiativtagare bakom Svenska Akademiens grammatik och Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien.

Tiden som ständig sekreterare blev stormig för Allén. Efter den så kallade Salman Rushdie-affären 1989 valde såväl Kerstin Ekman som Lars Gyllensten att lämna sina stolar. Det i protest mot att Akademien inte mer aktivt protesterade mot de iranska mullornas dödsdom mot författarkollegan Rushdie.

Mats Malm: ”Han spred ett intresse för språket”

Mats Malm berömmer Sture Alléns långa insats och poängterar att han verkligen stärkte Svenska Akademiens verksamhet:

– En sak han gjorde väldigt bra var att förklara för folk hur intressanta ord kan vara. Han spred ett intresse för språket. Som forskare var han långt före sin tid, säger han.

Alléns insats på det språkteknologiska området och den språkbank han grundade på 1970-talet lyfter Mats Malm fram som väsentliga:

– Det är en helt central inriktning i dag och kommer att fortsätta vara det, som grund för mycket av digitaliseringen av samhället. För Akademiens del märktes det inte bara genom stark kompetens på området, utan det stärkte också vår ordboksverksamhet, vilket har varit till stor nytta för både forskare och allmänhet. I dag syns det kanske tydligast genom hemsidan svenska.se där man kan söka i tre olika ordböcker. Inget av det hade kunnat ske utan Sture Alléns insatser.

ANNONS

Hur mycket har han deltagit i Akademiens arbete de senaste åren?

– Hälsan har inte varit på topp här på slutet, men vi har haft god kontakt, säger Mats Malm som har haft regelbundna kontakter med Sture Allén sedan 1990-talet då de var på Göteborgs universitet samtidigt.

– Jag har alltid tagit starkt intryck av honom och hans arbete.

Rektor och pro-rektor för Göteborgs universitet

Sture Allén föddes i Lundby i Göteborg och var under sin karriär främst verksam vid Göteborgs universitet. Där var han prorektor 1980-1986 samt under ett års tid rektor.

1952 började han sin bana som amanuens och lärare. 1965 blev han så filosofie doktor, snart också docent, i nordiska språk. Därefter kom han att leda forskningsgruppen för modern svenska och verkade som tillförordnad professor i nordiska språk 1967–1969.

Tack vare sina meriter tilldelades han en särskild forskartjänst vid Statens humanistiska forskningsråd. Där verkade han som professor i språklig databehandling 1972 till 1979. Senare blev han professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet fram till 1993.

Bland alla utmärkelser och åtaganden var han även vice ordförande i Svenska språknämnden i tjugo år och ordförande i Svenska Vitterhetssamfundet 1984-2013.

2008 var han med i namngivningsprocessen för den nya arenan i Göteborg. Efter att ha vägt alternativen föreslog han att den nya anläggningen skulle få namnet Gamla Ullevi. Det blev också kommunstyrelsens beslut.

ANNONS

Sture Allén blev 93 år.

ANNONS