”För rovfisket måste sättas stopp, annars finns för sillen inget hopp”

Kenth Thuresson diktar om sillfiskets storhetstid.