Familjen Mann – ett familjedrama i många akter

Lena Vallsten, bibliotekarie på Stadsbiblioteket, väljer att skriva om en biografi över familjen Mann.

ANNONS
|

Familjen Mann var på sin tid en av de mest berömda familjerna i Tyskland. Under den utåt sett framgångsrika ytan var droger, psykisk ohälsa, avund och ekonomiskt slöseri en del av vardagen. Den hårt prövade modern Katia försökte lösa alla problem, samtidigt som hon såg till att fadern, författaren Thomas Mann, inte stördes. Med jämna mellanrum lades hon in på sanatorium för att vila ut.

I biografin möter vi en egocentrisk far, en självuppoffrande mor och sex begåvade barn, vilka hela livet står i skuggan av sin far. De är även som vuxna beroende av hans ekonomiska bistånd.

De två äldsta barnen, Klaus och Erika, tar tidigt avstånd från nazismen och försöker genom tidskrifter, böcker och politiska kabaréer bekämpa partiet. De påverkar också sin far att mera aktivt fördöma den politiska utvecklingen i Tyskland. Framförallt är det den drogberoende Klaus, som genom boken Mefisto (1936), provocerar de nya makthavarna. I boken beskriver han hur en man sviker sina tidigare ideal för att göra karriär i Tredje Riket. Den som ofrivilligt står modell för porträttet är Klaus tidigare svåger och kompanjon, skådespelaren Gustaf Gründgens.

ANNONS

Familjen tvingas gå i exil under 30-talet. Efter kriget kommer självmord, McCarthyism och ett komplicerat förhållande till Tyskland att prägla familjemedlemmarnas liv.

Boken speglar 1900-talets historia, men framförallt lyfter den fram relationerna inom en mycket speciell familjekrets.

Tilmann Lahme: Familjen Mann, Bonniers 2017

ANNONS