Ett sökande som avtäcker en fasansfull tidsepok

Nina F Grünfeld, norsk filmare och författare, vet nästan ingenting om sin egen farmor förrän hon börjar gräva i arkiven i östra Europa.