Lasse Bengtsson målar i en hällristning. Fotografi: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
Lasse Bengtsson målar i en hällristning. Fotografi: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Ett liv i hällbildsforskningens tjänst

Hällbildsforskaren Lasse Bengtsson har gått bort efter en tids sjukdom. Forskare och kolleger minns en inspirerande arkeolog som spelade en betydelsefull roll för att göra Tanums hällristningar till världsarv.

ANNONS
LocationTanum|

Hällbildsforskaren Lasse Bengtsson (f. 1952) har den 28 februari lämnat jordelivet efter en tids sjukdom. Han var född och uppvuxen på Hisingen. Lasse utbildade sig först till rörmokare, innan han slog sig på en arkeologisk bana. Hans första arkeologiska studier rörde forntida bronshantverk. Genom att förlägga experiment till Vitlycke museum i Tanumshede kom Lasse i kontakt med bronsålderns fascinerade bildvärldar. Det väckte ett brinnande intresse som varade livet ut.

Lasses anställdes vid museet i slutet av 1980-talet där han blev en drivkraft bakom uppbyggandet av dess fornby. Han guidade turister, utförde arkeologiska experiment, målade i hällbilder, förbättrade utställningarna, hjälpte nationella och internationella forskare i deras forskning och publicerade äldre studier av Bohusläns hällbilder. Hans arbete bidrog till att Unesco utnämnde Tanum sockens hällbilder till Världsarv år 1994. Fyra år senare öppnade det skeppsformade Världsarvsmuseum som möter besökarna idag.

ANNONS

Hans arbete bidrog till att Unesco utnämnde Tanum sockens hällbilder till Världsarv år 1994.

Genom kontakt med instiftaren Aina Barnevik grundade Lasse 1995 Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Syftet var att dokumentera alla hällbilder i Bohuslän. Först ut var Askum socken, ett pilotprojekt som tog tre år att genomföra. Därefter stod Tossene på tur. Bara i dessa socknar dokumenterades över tusen hällar med inknackade bilder. Andra områden där stiftelsen utfört arbete är Bokenäs, Brastad, Bro, Bärfendal, Forshälla, Foss, Grinneröd, Hede, Herrestad, Håby, Högås, Krokstad, Lane-Ryr, Ljung, Lur, Lyse, Mo, Naverstad, Orust, Sanne, Skee, Skredsvik, Svarteborg och Tanum; en oefterhärmlig insats för vår kunskap om Bohusläns hällbilder!

Lasse gjorde akademisk karriär som doktorand vid Göteborgs universitet och deltog i flera forskningsprojekt. Här bör Rock Care och Interreg nämnas som syftade till att studera de processer som bidrar till att hällbilderna så sakteliga bryts ned. Det senare projektet ledde till en populärvetenskaplig bok om Bohusläns hällbilder, "Möte i gränsbygd" från år 2000. Boken, som skrevs tillsammans med Ann-Sophie Hygen, har även givits ut på engelska, norska, och tyska. Lasse initierade Tanumsprojektet vid Göteborgs universitet som syftade till att undersöka hällbildsplatser med arkeologiska metoder. År 2004 försvarade han en licentiatavhandling med titeln Bilder vid vatten. Senare års forskning handlade om utgrävda hällbildsplatser och hällbildernas kronologi.

Han välkomnade allmänhet, amatörarkeologer, studenter, doktorander såväl som ledande internationella forskare med samma djupa engagemang.

Lasse mottog flera pris för sitt arbete om Bohusläns hällbilder. År 1996 fick han Tanum kommuns kulturpris och 2010 mottog han Pris ur Anders Diös Fond från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur.

ANNONS

Lasses mest bestående legat är det tidskrävande dokumentationsarbete som han var med om att initiera och leda. Här bör hans roll som introduktör och inspiratör till utforskandet av hällbilderna också framhållas. Han välkomnade allmänhet, amatörarkeologer, studenter, doktorander såväl som ledande internationella forskare med samma djupa engagemang. Allt detta gör att vi, likväl som många andra forskarkollegor världen över, vill lysa heder och ära över Lasses minne.

Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet

Tommy och Ritwa Andersson, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Aina Barnevik, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Sven-Gunnar Broström, Botark

Anders Gustafsson, Göteborg universitet

Bo Gräslund, Uppsala universitet

Lotte Hedeager, Oslo universitet

Anders Kaliff, Uppsala universitet

Flemming Kaul, Nationalmuseet i København

Kristian Kristiansen, Göteborg universitet

Johan Ling, Göteborg universitet

Jarl och Elisabeth Nordbladh, Göteborg universitet

Andreas Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Underslös Museum genom Gerhard Milstreu

ANNONS