Danselever i Strömstad tvingas sluta när verksamheten flyttar

Till sommaren löper avtalet för de nya danslokalerna ut, och Kulturskolans elever flyttar åter tillbaka till aulorna på gymnasiet och Strömstierna. En flytt som medför stora problem.
– Lokalerna är för små. Vi kommer att behöva säga nej till elever, både befintliga och de som står på väntelistan, säger dansläraren Nina Sire.