Carin Holmberg: "Man måste förändra strukturerna"

Sociologen, forskaren och författaren Carin Holmberg besökte Strömstad under söndagen och föreläste om jämställdhet och parrelationer i föreläsningen "Det kallas kärlek".