Blomstrande verksamhet på Fjälla Trädgård

Snittblommor, odlingar och nu även opera. För andra året i rad slår Jonna Larsen upp grindarna till Fjälla Trädgård. En trädgård med hållbarhet och biologisk mångfald i fokus.