Björke kryllar av historia – ny digital karta guidar

Nu har det stora fornminnesområdet kring Björke i sydöstra Strömstad blivit mera tillgängligt. Fortfarande får man orientera sig själv i naturen, men nu finns en digital karta kompletterad med utförlig skriven information till hjälp.