Arkeologen: "Här har ni något som är häftigt!"

Göteborgs Universitet har valt fornlämningsområdet på Blomsholm för att genomföra en två veckors fältkurs i arkeologi för ett drygt 20-tal studenter. Deltagarna är lyriska. Området är pedagogiskt upplagt och man har allt man kan önska inom räckhåll, i alla fall om man är intresserad av tiden ungefär mellan år 0 och 600.