Så surfade, streamade och pratade vi 2021

Telefonsamtalen har fått ett uppsving i Sverige under pandemin och trenden håller i sig. Vi pratar både oftare och längre. Och vi streamar rekordmycket underhållning. Det är några av insikterna från Telenors rapport ”Våra digitala trender 2021”, som bygger på en sammanställning av data från över en miljon svenska mobil- och tv-kunder under 2021.

ANNONS
|

2020 dominerades av social distansering, isolering och distansarbete, vilket medförde en ökad digitalisering på arbetsplatser och skolor runt om i landet. 2021 lever pandemin fortfarande kvar och många möten, kurser och utbildningar fortsätter genomföras digitalt. Det visar rapporten "Våra digitala trender 2021", som genomförts på uppdrag av Telenor.

Men det är inte bara i datorn och mobilen svenskarna kommunicerar mer. Telefonsamtalen har också ökat, enligt rapporten.

Mellan år 2000 och 2017 sjönk vår totala telefontid med omkring en tredjedel, enligt siffror från Post- och telestyrelsen (PTS). Men trenden har vänt – enligt PTS ökade antalet minuter i mobilnäten med 11 procent under 2020, vilket var den största ökningen på många år. Och ökningen under 2021 har varit nästan lika stor. Mobilsamtalen har blivit både fler och längre, enligt rapporten.

ANNONS

– Vi både pratar, surfar och streamar allt mer. Sannolikt kommer våra behov i kombination med det pågående teknikskiftet att innebära snabb utveckling av nya tjänster. Bland många yngre, som är födda in i en digital tid, kommer det naturligt men vi behöver fånga upp behoven hos andra grupper så att den nya tekniken kommer till nytta för alla delar av samhället, säger Sara Kebert, nätexpert på Telenor, i ett pressmeddelande.

Jag hoppas att den ökade samtalstiden är ett tecken på att vi tar oss mer tid att höra av oss till varandra

Under år 2021 reste svenskarna mer inrikes än under 2020.

– Det har påverkat statistiken över var vi befunnit oss. Det blev extra tydligt när vi tittade specifikt på sommarmånaderna. Ökningen är dock generell och jag hoppas att den ökade samtalstiden är ett tecken på att vi tar oss mer tid att höra av oss till varandra, säger Andres Suazo, chef för konsumentprodukter på Telenor, i pressmeddelandet.

Mobilsurfandet fortsätter att öka. Under 2021 var den genomsnittliga ökningen 8,2 procent för landet som helhet och det ökade i alla åldersgrupper. De som är 70 år och äldre fortsatte att öka sitt surfande under året (4,1 procent), men i en lägre takt än genomsnittet.

Svenskarna använder streamingtjänster i allt högre grad och enligt Internetstiftelsens studie ”Svenskarna och internet” har den digitala tv-konsumtionen nu gått om den linjära.

ANNONS

Hushållen i Västernorrland streamar mest, 5,83 timmar per dygn, följt av Västmanland och Örebro län. Västerbotten, Gotland och Jämtland streamar minst. På kommunnivå hamnar hushållen i Norrköpings kommun i topp med 5,62 timmar per dag tätt följda av Örebro och Västerås.

– Det finns troligen flera skäl till att streamingen ökar. Utbudet har ökat och många hushåll lägger både till fler tjänster och fler enheter för att se på olika saker inom familjen, säger Hanna Idstam, TV- och mediechef på Telenor.

ANNONS