Om monda morran rava ja ivej

Leif Gunnarsson med en ny berättelse om Nolhôtten.